Faculty
 
  Position: Home >> Faculty >> Faculty >> Mechanic Manufacturing and Automation Department >> Lecturer >> Content

Xinzou ZHANG

Ph.D, Lecturer

School of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, China 212013

PHONE(86)15905145650

E-mail zhangxinzhou1984@126.com

Websites

Research Interests:

(1) Rapid Prototyping Manufacturing

(2) Advanced Laser Manufacturing

Education Background

2014.10-present Postdoctoral, School of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu Province P.R. China

2008.09-2014.01 Ph. D, School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Jiangsu Province P.R. China

Working Experience:

2014.2-present Teacher Department of Mechanical Manufacturing and its Automation, School of Mechanical Engineering, Jiangsu University

Teaching Courses:

1) Machinery fault diagnosis

2) Mechanical Manufacturing Technology

Selected Most Recent Publications:

[1] ZHANG Xin-zhou, SUN Yu, PENG Bin-bin, WANG Shuan-hu. Development and Application of Reliability Test Platform for High-speed Punch[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2013, 19(5): 1064-1070. (EI: 20132916508670)

[2] Xinzhou Zhang, Yu Sun, Binbin Peng, Fengfeng Hu. Failure and Failure mechanisms Analysis of High-speed Punch. Applied Mechanics and Materials, 2013, 271-272: 1562-1567. (EI: 20130415941913)

[3] Xinzhou Zhang, Shangbin Wang, Kai Wu, Yu Sun. Finite Element Analysis of Laminating Press Frame. Advanced Materials Research, 2011, 201-203: 44-48. (EI: 20111213766748)

Awards and Honors:

Society Memberships

School of Mechanical Engineering Jiangsu University, Copy Rights ?2014-2018 All Rights
Address: 301 Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, P.R. China 212013
XML 地图 | Sitemap 地图